VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Administratīvais process iestādē
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Sniegt zināšanas par administratīvā procesa tiesisko regulējumu, radīt izpratni par administratīvā procesa pamatjautājumiem, aktualitātēm, tiesu prakses atziņām par atsevišķiem administratīvā procesa aspektiem. Paaugstināt prasmes administratīvā procesa realizācijā savā iestādē. 

Mērķauditorija

Valsts pārvaldē un pašvaldībā strādājošie, kuru amata pienākumi saistīti ar administratīvo aktu projektu izstrādi, izdošanu, lēmumu gatavošanu apstrīdēšanas procesā, faktiskās rīcības īstenošanu, kā arī savas iestādes pārstāvību tiesvedības procesos.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

 • Administratīvā procesa (AP) būtība un vieta tiesību sistēmā
 • AP tiesiskais regulējums, AP principi
 • AP dalībnieki iestādē un tiesā
 • AP norises posmi, to raksturojums
 • Administratīvais akts, jēdziens, pazīmes
 • Administratīvā akta noformēšana
 • Administratīvā akta apstrīdēšana, pārsūdzēšana
 • Administratīvā akta atcelšana
 • Administratīvā procesa uzsākšana no jauna
 • Iestādes faktiskā rīcība
 • Uzziņa par savām tiesībām
 • Administratīvā akta izpilde
 • Tiesības uz atlīdzinājumu 

Dalībnieku ieguvumi

Izpratne par administratīvā procesa tiesisko regulējumu, administratīvā procesa vietu tiesību sistēmā, par tiesību normu un administratīvā procesa principu piemērošanas aspektiem.
Spēja nošķirt administratīvo aktu no citiem tiesību aktiem un lēmumiem, kas līdzīgi administratīvajiem aktiem, bet tādi nav, kā arī faktiskās rīcības.
Prasme realizēt administratīvo procesu, izdodot administratīvos aktus vai veicot faktisko rīcību, veicot sākotnējā administratīvā akta pamatotības un tiesiskuma kontroli, pārstāvot iestādi tiesā, konsultēt personas par viņu tiesībām administratīvajā procesā.

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

54.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G2780: [P-C-3] Administratīvais process iestādē

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
22.02.2023 10:00 - 13:15 Līga Menģele-Stillere Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa attālinātās mācības
23.02.2023 10:00 - 13:15 Līga Menģele-Stillere Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa attālinātās mācības

Līga Menģele-Stillere

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu