VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana (1.līmenis)
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Sniegt nepieciešamās pamatzināšanas par disciplināro procesu un amatpersonu atbildības izvērtēšanu, kā arī aktualizēt zināšanas un pieredzi cilvēkiem ar priekšzināšanām.

 

 

Mērķauditorija

Valsts amatpersonas, kas darbā saskarās ar nepieciešamību izvērtēt iespējamu disciplinārpārkāpumu, organizēt un veikt dienesta pārbaudes un disciplinārlietas.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

  • Normatīvie akti, kas regulē dienesta pārbaudes veikšanu un disciplinārlietas ierosināšanu. Godprātība un atbildība kā būtiskie valsts pārvaldes pamatprincipi iespējamo pārkāpumu novēršanai amatpersonu, ierēdņu un darbinieku darbībā.
  • Materiāla izskatīšana par iespējamo pārkāpumu. Dienesta pārbaudes organizēšana un tās veikšana. Darbinieku dienesta pārbaužu specifika saskaņā ar Darba likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
  • Disciplinārā procesa organizēšana. Disciplinārlietu izmeklēšana kontekstā ar nepieciešamo apstākļu noskaidrošanu. Disciplinārlietu izmeklēšanu ietekmējošie faktori. Disciplinārlietu izmeklēšana saīsinātajā procesā. Atzinuma sagatavošana pamatojoties uz konstatētiem pierādījumiem.
  • Raksturīgie ierēdņu pārkāpumu veidi atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam. Disciplinārsoda noteikšana atkarībā no konstatētajiem apstākļiem, disciplinārsodu izpilde. Konkrētu piemēru izvērtēšana. Biežāk pieļautās kļūdas un raksturīgas disciplinārlietu izmeklēšanas problēmas. Labākās prakses piemēri.
  • Disciplinārlietu apstrīdēšana augstākajā iestādē, piemērotā disciplinārsoda pārsūdzība tiesas instancēs. Tiesu prakse disciplinārsodu piemērošanas jomā.
  • Aktuālākie valsts amatpersonu pārkāpumu veidi un to preventīvā novēršana. Ārzemju valsts iestāžu prakse par disciplinārlietu organizēšanu.

Dalībnieku ieguvumi

Vispārīgas zināšanas par disciplināro procesu. Aktualizētas prasmes materiāla par iespējamo pārkāpumu izskatīšanā un disciplinārlietu organizēšanā un izmeklēšanā. Iespēja uzdot jautājumus un saņemt kvalificētu atbildi par disciplinārlietu izmeklēšanas aspektiem un amatpersonu atbildība izvērtēšanu.

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

54.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G3990: [P-C-26] Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana (1.līmenis)

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
21.05.2024 09:30 - 12:45 Artūrs Vanags Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības
22.05.2024 09:30 - 12:45 Artūrs Vanags Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības

Artūrs Vanags

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu