VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Radīt izpratni par tiesību normu daudzveidību, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, akcentējot tiesību normu piemērošanas nianses valsts pārvaldē, arī pašvaldībās. Izskaidrot pareizo rīcību tiesību normu pretrunu gadījumos, kā arī palīdzēt noskaidrot, kā izprotams tiesību normas saturs, izmantojot tiesību normu interpretācijas pamatmetodes.

Mērķauditorija

Valsts pārvaldē, tajā skaitā, pašvaldībās strādājošie, kuri sagatavo administratīvo aktu vai citu tiesību aktu projektus, kā arī citos aspektos saistīti ar tiesību normu izskaidrošanu.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

  • Tiesību normas būtība (normatīvie akti un vispārējie tiesību principi);
  • Ārējie un iekšējie normatīvie akti, ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhija;
  • Ārējo normatīvo aktu piemērošana un pretrunu risināšana;
  • Iekšējo normatīvo aktu piemērošana un pretrunu risināšana;
  • Vispārējo tiesību principu piemērošanas īpatnības;
  • Tiesību normu interpretācijas pamatmetodes (gramatiskā, sistēmiskā, vēsturiskā un teleoloģiskā interpretācijas metode).

Dalībnieku ieguvumi

  • Izpratne par tiesību normu daudzveidību un piemērošanas aspektiem, arī gadījumos, kad tiesību normas ir nepilnīgas;
  • Tiesību normu piemērošanā būtisku tiesību teorijas jautājumu apguve, lai izvairītos no kļūdām, kas varētu rasties strādājot ar tiesisko regulējumu un tā piemērošanu praksē.

Ilgums

4 akadēmiskās stundas

Cena

46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G2772: [P-C-29] Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
08.02.2023 10:00 - 13:15 Līga Menģele-Stillere Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības

Līga Menģele-Stillere

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu