VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Sniegt informāciju par izmaiņām administratīvās atbildības tiesiskajā regulējumā – Administratīvās atbildības likumu, akcentējot būtiskākās atšķirības no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa. Padziļināti apskatīt administratīvā pārkāpuma un administratīvā soda regulējumu, administratīvā pārkāpuma subjektu tiesību un pienākumu apjomu Administratīvās atbildības likumā. Sniegt izpratni par administratīvo pārkāpumu procesa norisi iestādē pēc Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās.

Mērķauditorija

Valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonas, kuru kompetencē ir administratīvās atbildības piemērošana.

Tēmas

  • Administratīvās atbildības reformas nepieciešamība un būtība.
  • Administratīvās atbildības tiesiskais regulējums.
  • Administratīvais pārkāpums.
  • Administratīvo sodu veidi, procesuālie piespiedu līdzekļi, konfiskācija.
  • Administratīvā pārkāpuma procesa subjekti.
  • Administratīvā pārkāpuma procesa norise iestādē (procesa uzsākšana, lietas sagatavošana izskatīšanai, lietas izskatīšana, lēmuma pieņemšana, lēmuma pārsūdzēšana).
  • Nolēmumu izpilde administratīvo pārkāpumu lietās.

Dalībnieku ieguvumi

  • Izpratne par to, kāpēc ticis pieņemts Administratīvās atbildības likums un kā tiek veidots tiesiskais regulējums administratīvo pārkāpumu jomā.
  • Izpratne par būtiskiem ar administratīvās atbildības piemērošanu saistītiem pamatjautājumiem.
  • Zināšanas, kā īstenot iestādē procesuālās darbības, ja iestādei jāpiemēro administratīvā atbildība.

Ilgums

6 akadēmiskās stundas

Cena

50.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G4132: [P-C-33] Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
17.10.2024 10:00 - 15:00 Līga Menģele-Stillere Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības

Līga Menģele-Stillere

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Mobilais tālrunis: (+371) 29460075
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu