VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana (2.līmenis)
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Sniegt padziļinātās zināšanas par disciplināro procesu un tā izmeklēšanas problēmām, par ierēdņu un darbinieku iespējamās disciplinārās atbildības izvērtēšanu, iemācīt konstatēt un pareizi izvērtēt ierēdņa, darbinieka un valsts amatpersonas rīcībā pazīmes iespējamai civiltiesiskajai, administratīvajai vai kriminālajai atbildībai kontekstā ar pārkāpumu veidu, to izdarīšanas aspektiem un piemērojamu sodu.

Mērķauditorija

Valsts amatpersonas ar priekšzināšanām ierēdņu un darbinieku atbildības izvērtēšanā, kā arī tās, kuras jau paspēja apgūt 1.līmeņa pamatkursu: “Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana”.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

  • Valsts pārvaldes vērtību nozīme un to popularizēšana darbinieku vidū kā preventīvā darbība iespējamo pārkāpumu novēršanai.
  • Sarežģītākie disciplinārās atbildības izvērtēšanas interpretācijas aspekti, kuru pareizā izvērtēšana disciplinārlietas izmeklētājam atvieglo darbu ierēdņa vai darbinieka izdarītā pārkāpuma konstatēšanā, atbildības un atbilstošā soda noteikšanā, atzinuma un lēmuma par disciplinārsoda piemērošanu sagatavošanā.
  • Ētikas normu neievērošanas pārkāpumu veidi, šo pārkāpumu sekas, atbildības noteikšana un iespējamā rīcība pārkāpumu novēršanai;
  • Pārkāpumi, kas izriet no darba kārtības noteikumu un darba procedūru pārkāpšanas, šo pārkāpumu izdarījušo personu atbildības noteikšana un rīcība to konstatēšanai un novēršanai;
  • Informācijas izmantošanas un aizsardzības pārkāpumi un to izvērtēšana atkarībā no pārkāpuma izdarīšanas aspektiem un administratīvās, disciplinārās un kriminālās atbildības aspektiem;
  • Ar valsts amatpersonas deklarācijas neaizpildīšanu vai datu nenorādīšanu saistītie pārkāpumi, to sekas un iespējamā administratīvā un kriminālā atbildība;
  • Pārkāpumu, kas izriet no likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanas kontekstā ar iespējamu disciplināro, administratīvo un kriminālatbildību;
  • Tiesas prakses labākie piemēri ierēdņa un darbinieka atbildības noteikšanai un soda piemērošanai, atsevišķas tiesas spriedumu atziņas, kuras ietekmē disciplinārā procesā izskatāmo jautājumu pareizu tiesisko pielietošanu un soda mēra noteikšanu.
  • Sarežģītākās problemātiskas situācijas un jautājumi par disciplināro uzraudzību un disciplinārlietu izmeklēšanu, ar kuriem iepriekš saskarās kursa dalībnieki no dažādām valsts pārvaldes iestādēm.

Dalībnieku ieguvumi

Unikāla iespēja iegūt padziļinātās zināšanas disciplinārajā procesā un ar ierēdņu un darbinieku atbildības izvērtēšanu saistītiem aspektiem, iepazīties ar atsevišķiem atbildības noteikšanas elementiem un strīdīgiem jautājumiem, kuru veiksmīga atrisināšana ietekmē tiesisku disciplinārlietas izmeklēšanu un precīzu atbildības noteikšanu. Kursa laikā tiks izskatīti praktiskie piemēri un tiesas prakse konkrētā pārkāpuma veida izvērtēšanai un soda piemērošanai, izvērtētas aktuālākās un sarežģītākās problemātiskas situācijas un jautājumi par disciplināro uzraudzību un disciplinārlietu izmeklēšanu, ar kuriem iepriekš saskarās kursa dalībnieki no dažādām valsts pārvaldes iestādēm.

Kursa dalībniekiem pastāv iespēja uzdot jautājumus un saņemt kvalificētu atbildi par disciplinārlietu izmeklēšanas aspektiem un amatpersonu atbildība izvērtēšanu.

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

54.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G3348: [P-C-41] Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana (2.līmenis)

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
19.12.2023 09:30 - 12:45 Artūrs Vanags Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības
20.12.2023 09:30 - 12:45 Artūrs Vanags Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības

Artūrs Vanags

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu