VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Lietišķā etiķete
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē

Mācību kursa mērķis

Veicināt padziļinātu izpratni par lietišķās etiķetes jomas galvenajiem problēmjautājumiem (Latvijā un starptautiskajā vidē), pamatprincipu pielietošanu komunikācijā, savstarpējās attiecībās, publiskos pasākumos, darba vidē, sanāksmju un pasākumu organizēšanā, ikdienas situācijās, vienlaikus ņemot vērā dažādu kultūru tradīcijas un izmaiņas mūsdienu mainīgajā pasaulē. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu situāciju analīzi, diskusijām un piemēru apskati.

Mērķauditorija

Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un izpratni par lietišķo etiķeti.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

 • Lietišķā etiķete, tās nozīme sabiedrībā, darba vidē, savstarpējās attiecībās un ikdienā. Izpratne par etiķetes teorētiskajiem aspektiem, galvenie koncepta principi. Laba uzvedība un labas manieres, “zelta uzvedības likumi” – ko tas sevī ietver un mūsdienu aktualitāte.
 • Pirmais priekšstats. Sava tēla veidošana. Uzvedības principi un sevis prezentēšana sabiedrībā.
 • Saskarsmes kultūra. Ķermeņa valoda, žesti. Personīgā telpa savstarpējā komunikācijā. Sasveicināšanās, iepazīstināšana, atvadīšanās. Uzrunu formas. Komunicēšanas veidi, sarunu temati (ieteicamie un aizliegtās tēmas) dažādās situācijās. Atsevišķu kultūru nianses.
 • Lietišķā etiķete valsts institūcijās. Institūcijas iekšējā etiķete. Uzvedības pamatprincipi darba vietā. Uzvedība ārvalstīs – komandējumi. Lietišķā sarakste. Netiķete.
 • Etiķete biznesā un politikā. Biznesa etiķete.
 • Dāvanu un dāvināšanas etiķete. Ieteikumi veiksmīgai dāvanas izvēlei. Ziedi, to dāvināšana. Pasniegšanas veidi. Starpkultūru aspekti.
 • Apģērba etiķete. Apģērbu veidi, galvenie principi dāmas un kunga apģērba (ikdienas, darba un svētku situāciju) izvēlē. Krāsu nozīme, izpratne un pielietojums mūsdienu apģērbā un tā savietojamība ar etiķeti. Atsevišķu kultūru aspekti.
 • Galda etiķete. Galda kultūra. Aspekti attiecībā uz galda klājumu, galda piederumiem, to lietošanu. Uzvedība pie galda. Ēdiena etiķete. Maltītes veidi, ēšanas kārtība un veidi. Atsevišķu kultūru nianses.
 • Viesu uzņemšana un iešana ciemos – veiksmīgas organizēšanas un uzņemšanas ieteikumi. Uzvedības principi viesos (t.sk. dāvanas, ziedi, cienasts – vai un kādos gadījumos).
 • Pasākumu etiķete. “Zelta uzvedības likumi” pasākumos. Pasākumu veidi un galvenie etiķetes aspekti tajos. Īss ieskats baznīcu etiķetē. Sēru etiķete.
 • Mūsdienu tehnoloģijas un etiķete. Etiķete tiešsaistē.
 • Starpkultūru etiķete. Galvenie aspekti, izpratne un nozīme komunikācijā, attiecībās, vadībā, pasākumos un ikdienā.
 • Etiķetes nozīme un realitāte mūsdienās – izmaiņas, iespējamā attīstība, pielietojums un nākotnes izaicinājumi.

Dalībnieku ieguvumi

Padziļinātāka izpratne par lietišķo etiķeti, tās nozīmi un praktisko pielietojumu, īpaši mūsdienu mainīgajos apstākļos, kā arī galveno pamatprincipu pielietošana un praktisko prasmju attīstīšana ikdienā un darba vidē.

 

Ilgums

6 akadēmiskās stundas

Cena

50.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G3819: [P-G-46] Lietišķā etiķete

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
19.06.2024 09:00 - 14:30 Jana Trahimoviča Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības

G4127: [P-G-46] Lietišķā etiķete

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
13.06.2024 09:00 - 14:30 Jana Trahimoviča Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības

Jana Trahimoviča

Darba pieredze
 • No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 • No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).
 • No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.

Pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātes un Ekonomikas un Kultūras augstskolas maģistra studiju programmas studentiem, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola jautājumiem.

Izglītība

Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu