VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Excel: Liela datu apjoma analīze ar Data Analysis rīkiem (Excel 6)
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Informācijas aprite un tehnoloģijas

Mācību kursa mērķis

Padziļināti apgūt Microsoft Excel datu apstrādes un analīzes rīkus. Iemācīt padziļināti strādāt ar liela apjoma datu analīzes rīkiem, to lietošanas iespējām.

Mērķauditorija

Excel lietpratēji, kas vēlas padziļināti apgūt liela apjoma datu analīzi izmantojot datu analīzes rīkus.

Priekšnosacījumi

Priekšzināšanas: Datoru lietošanas pamati. Microsoft Excel pamati.

Prasības par programmatūru: Uzstādīta Microsoft Excel programmatūra (vismaz 2016 versija).

Tēmas

 • Vides personalizēšana:
  • Data Analysis Add-ins pievienojumprogrammas aktivizēšana;
 • Microsoft Excel Data Analysis metožu īss apraksts:
  • dispersijas analīze Anova – vienfaktoru un divfaktoru ar atkārtojumiem un bez atkārtojumiem, korelācija, kovariācija, aprakstošā statistika, eksponenciāla izlīdzināšana, divu izlašu dispersijas F-tests, Furjē analīze, histogrammas, slīdošais vidējais, nejaušu skaitļu ģenerēšana, rangi un procentili, regresija, izlases veidošana, t-tests atkarīgu un neatkarīgu izlašu vidējo salīdzināšanai, Z-tests vidējo salīdzināšanai.
 • Datu tīrīšana un sagatavošana apstrādei:
  • Īsinājumtaustiņu izmantošana, strādājot ar lielām tabulām;
  • mainīgo kodēšana; nejaušu skaitļu ģenerēšana; izlases veidošana;
  • diapazonu apvienošana vienā darblapā;
  • skaitļu, datumu un teksta ievades kļūdas un datu tīrīšana;
  • trūkstošo vērtību aizvietošana ar vidējo slīdošo Moving Average;
 • Aprakstošās statistikas rādītāju un frekvenču histogrammas;
 • Korelācijas metodes piemērs un rezultātu interpretācija;
 • Vienfaktoru dispersijas analīzes piemērs un rezultātu interpretācija;
 • Lineārās regresijas piemērs un rezultātu interpretācija.

Dalībnieku ieguvumi

Beidzot mācības, dalībnieki pratīs izmantot un analizēt datus izmantojot datu analīzes rīkus (Data Analysis). Izmantos iegūtās zināšanas un prasmes datu analīzē un vizualizācijā.

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

96.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Iveta Milta

Darba pieredze
 • Dundagas vidusskolā strādā kopš 1999.gada
 • Baltijas datoru akadēmijas pasniedzēja kopš 2013.gada
Izglītība
 • Latvijas Universitāte, Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
 • Latvijas Universitāte, Profesionālais bakalaura grāds dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikācija

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu