VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Starptautiskais protokols un etiķete
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē

Mācību kursa mērķis

Veicināt izpratni par protokola un etiķetes galvenajiem pamatprincipiem – Latvijā un starptautiskajā vidē, to praktisku pielietošanu savas ikdienas un profesionālās vides organizēšanā un attīstībā kopumā. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu situāciju analīzi, diskusijām un praktiskiem piemēriem.

Mērķauditorija

Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un izpratni par protokolu un etiķeti.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

 • Protokola un etiķetes jēdzieni – vēsture, attīstība un teorētiskie aspekti.
 • Protokola praktiskā izpratne, pielietojums un nozīme – valsts, diplomātiskais, starptautiskais, militārais, biznesa u.c. veidi. Protokols mūsdienu globālajā pasaulē. Protokola pamats, funkcijas un galvenie pamatprincipi.
 • Starptautiskais protokols. Dažādu valstu tradīcijas un protokola aspekti. Protokols starpautiskajās organizācijās. Atsevišķu valstu un starptautisku organizāciju aspekti un piemēri.
 • Protokols Latvijā – vēsturiskā attīstība un galvenie aspekti mūsdienās. Valsts augstākās amatpersonas un protokola praktiskais pielietojums.
 • Diplomātiskā etiķete. Sasveicināšanās un iepazīšanās principi. Sagaidīšanas un “sarkanā paklāja” nozīme. Uzrunas formas. Ielūgumi, to veidi un galvenie principi. Dāvanas. Apģērba etiķete. Galda kultūra. Gastrodiplomātija.
 • Protokolārā kārtība, tās nozīme un izmantošana pasākumu organizēšanā.
 • Valsts simbolu etiķete - karogs, ģerbonis, himna, apbalvojumi. To nozīme, pamatprincipi un praktiska izmantošana pasākumu organizēšanā.
 • Protokols pasākumu organizēšanā, galvenie pamatprincipi. Dažādu tikšanās, maltītes un pasākumu organizēšana. Protokola pielietojums dažāda veida un līmeņa tikšanās reizēs, pasākumos – no plānošanas līdz izpildei. Pasākuma loģistikas pamats un praktiski pielietojamie protokolārie aspekti. Telpu iekārtojums un saistītie praktiskie aspekti. Sēdināšanas principi. Vizītes un ceremonijas. Vizīšu protokols. Protokols un komunikācija.
 • Protokols - mūsdienu aktualitāte un realitāte, nākotnes izaicinājumi un pielietojums.

 

Dalībnieku ieguvumi

Plašāka izpratne par protokolu un etiķeti, to nozīmi vadībā, komunikācijā, pasākumu organizēšanā – Latvijā un starptautiskajā vidē.

Ilgums

6 akadēmiskās stundas

Cena

50.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G3940: [P-G-51] Starptautiskais protokols un etiķete

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
05.06.2024 09:00 - 14:00 Jana Trahimoviča Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības

Jana Trahimoviča

Darba pieredze
 • No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 • No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).
 • No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.

Pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātes un Ekonomikas un Kultūras augstskolas maģistra studiju programmas studentiem, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola jautājumiem.

Izglītība

Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu