VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Personāla piesaiste un atlase
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Personālvadība valsts pārvaldē

Mācību kursa mērķis

Strukturēt un padziļināt valsts pārvaldes iestāžu personāla vadītāju un speciālistu zināšanas un prames personālvadības jautājumos

Mērķauditorija

Personāla vadītāji, speciālisti

Tēmas

  • Efektīvs personāla atlases process, atbilstošās atlases stratēģijas izvēle;
  • Sagatavošanās personāla atlases procesam;
  • Personāla atlases metodes, to efektivitāte;
  • Darbs ar kandidātiem atlases procesā;
  • Kandidātu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana;
  • Jaunā darbinieka adaptācija un integrācija uzņēmumā.

Dalībnieku ieguvumi

Mūsdienīga un padziļināta izpratne par:

  • personāla atlases un piesaistes procesu un metodēm mūsdienu darba tirgus apstākļos,
  • galvenajiem izaicinājumiem un kritiskajiem kontroles punktiem atlases procesa un lēmuma pieņemšanas procesā
  • jauna darbinieka integrācijas procesa nepieciešamību produktīva darba uzsākšanai

Ilgums

4 akadēmiskās stundas

Cena

46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Ina Gudele

Inai Gudelei ir liela pieredze darbā gan liela uzņēmuma struktūrvienības vadīšanā, darbā starptautiskās organizācijās un Latvijas publiskajā pārvaldē. Viņa ir atpazīstama kās speciāliste pakalpojumu un procesu digitalizācijas jomā un digitālās vides izmantošanā jebkurā sektorā. Viņai ir vairāk nekā 30 gadu pieredze lielāku un mazāku darbinieku kolektīvu vadīšanā un pārmaiņu ieviešanā kolektīva darbā.

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: I.Gudelei ir vairāk nekā 15 gadu pieredze darbā ar apmācības procesu organizēšanu un pasniegšanu. Viņa ir Liepājas universitātes docente un pasniedz vairākus studiju kursu vairākās Latvijas augstskolās. Pēdējos 3 gadus viņa ir Magnetic Professional Pieaugušo tālākizglītības mācību centra direktore.

Izglītība

 Ekonomikas un biznesa vadības zinātņu doktora grāds

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu