VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Privāttiesiskie aspekti administratīvajās tiesībās
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Sniegt zināšanas par privāttiesību institūtu nozīmi administratīvajās tiesībās, apskatot gan valsts pārvaldes iesaisti privāttiesiskajās attiecībās, gan publiski tiesisko līgumu slēgšanu, gan arī ar privātajām tiesībām saistīto pierādījumu izvērtēšanu administratīvajā procesā. Pilnīgākai izpratnei - neliels ieskats būtiskākajos privāttiesību institūtos.

Mērķauditorija

Lēmumu sagatavotāji (administratīvo aktu) valsts pārvaldē, tajā skaitā, pašvaldībā, kā arī jebkura cita persona, kurai ir saskarsme vai interese par kursa tēmu.

Tēmas

 • Valsts pārvaldes saskarsmes punkti ar privāto tiesību jomu:
  • valsts pārvalde kā privāttiesisko attiecību dalībniece;
  • valsts pārvalde kā publisko tiesību līgumu dalībniece;
  • privāttiesiskās attiecības kā pierādījumi administratīvajās lietās.
 • Privāto un publisko tiesību nošķiršana. Pamatprincipi.
 • Būtiskākie privāttiesību institūti administratīvajās tiesībās:
  • Tiesiskie darījumi, līgumi;
  • Pārstāvība (pilnvara/pilnvarojuma līgums);
  • Zaudējumu atlīdzināšana (civiltiesiskā atbildība);
  • Īpašuma tiesības, īpašumtiesību aprobežojumi;
  • Ķīlas tiesības.

Dalībnieku ieguvumi

 • Izpratne par publisko un privāto tiesību mijiedarbību.
 • Izpratne par privāto tiesību institūtu īpatnībām un pielietojumu administratīvajās tiesībās.
 • Prasme pilnīgāk izmantot privāttiesiskos aspektus administratīvajā procesā.

Ilgums

4 akadēmiskās stundas

Cena

46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G3020: [P-C-55] Privāttiesiskie aspekti administratīvajās tiesībās

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
22.09.2023 10:00 - 13:15 Līga Menģele-Stillere Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Atālinātās mācības

Līga Menģele-Stillere

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu