VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Excel funkcijas, tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Informācijas aprite un tehnoloģijas

Mācību kursa mērķis

Iepazīstināt lietotājus, kā efektīvāk strādāt ar Microsoft Excel. Parādīt, kā izmantot Excel tabulas (Excel table) iespējas, funkciju bibliotēku, kā ātri sakārtot un atlasīt datus.

Mērķauditorija

Visi, kas strādā ar lielām tabulām un vēlas uzzināt, kā ātri sagatavot un noformēt atskaites un datu pārskatus, izmantojot daudzās dažādās programmas iespējas

Priekšnosacījumi

 • Labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.
 • Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena. Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

Funkciju lietojums:

 • funkciju kategorijas un funkciju meklēšanas rīki;
 • datu apkopošanas funkcijas;
 • loģiskās funkcijas;
 • teksta apstrādes funkcijas, teksta dalīšana kolonās;
 • datuma funkcijas.

Formulu auditēšana:

 • Excelkļūdu paziņojumi;
 • kļūdu pārbaude;
 • formulu pēctecības un priekštecības izsekošana;
 • IFERRORfunkcijas izmantošana.

Definēto nosaukumu izmantošana

Excel Table lietojums:

 • Excel Tablediapazona veidošana;
 • darbs ar Excel Tablerindām un kolonnām;
 • Excel Tabledatu kārtošana un filtrēšana;
 • dublikātu meklēšana un dzēšana;
 • kopsummas rindas Total Rowizmantošana;
 • Excel Tablepārvēršana par šūnu diapazonu.

Darbs ar datu diapazonu:

 • kārtošana un pielāgotā kārtošana (Custom Sort);
 • filtrēšana.

Nosacījumformatējums (Conditional Formatting) kā datu vizualizēšanas un noformēšanas rīks.

Dalībnieku ieguvumi

Iegūtas zināšanas par Excel tabulu, atskaišu un pārskatu sakārtošanu un pielāgošanu, izmantojo daudzās dažādas programmas iespējas.

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

104.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

DZC DZC

SIA „Datorzinību centrs” apmācību jomā darbojas kopš 1996.gada, piedāvājot klātienes un tiešsaistes mācības grupās un individuāli, kā arī e-apmācības risinājumus un elektronisko mācību materiālu izstrādi dažādām tālmācības sistēmām.  Kopumā 2018. - 2021. gadā klātienē un tiešsaistē apmācīti vairāk nekā 10 000 mācību dalībnieku.

Jebkura mācību kursa mērķis, ko realizē SIA „Datorzinību centrs”, ir papildināt mācību dalībnieku profesionālās zināšanas, pilnveidot prasmes un veidot pozitīvu attieksmi.  

Mācību nodrošināšanai tiek piedāvātas gan standarta programmas, gan īpaši klienta vajadzībām izstrādātas un pielāgotas programmas.  

Mācības tiek organizētas apvienojot teorētisko zināšanu sniegšanu ar praktiskajiem darbiem un patstāvīgajiem uzdevumiem. Arī nodrošinot mācības tiešsaistē, dalībniekiem ir iespēja praktiski līdzdarboties un trenēties, kas neapšaubāmi veicina labāku prasmju apguvi un nodrošina kvalitatīvākus mācību rezultātus. 

Visus piedāvātos kursus nodrošina augsti kvalificēti pasniedzēji ar ilggadēju darba pieredzi un kvalifikāciju, kas tiek regulāri vērtēta un pilnveidota.

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu