VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Informācijas aprite un tehnoloģijas

Mācību kursa mērķis

Parādīt, kā sagatavot veidnes, iestrādājot tajās datu ievades nosacījumus un šūnu aizsardzību. Demonstrēt, kā saistīt un apkopot darblapu un darbgrāmatu datus, izmantojot formulas un datu konsolidēšanas komandu.

Mērķauditorija

Lietotāji, kas jau strādā ar datu apkopojuma rīkiem un vēlas uzzināt par datu importēšanu, par datu ievades ierobežojumiem, datu aizsardzību un konsolidēšanu.

Priekšnosacījumi

 • Iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.
 • Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena. Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

Darbs ar Excel datiem:

 • datu formas Formizmantošana;­
 • grupēšana Groupun automātiskā grupēšana Auto Outline;
 • detalizētā filtrēšana Advancedkā atskaites veidošanas rīks;
 • Starpsummas Subtotal;
 • datu bāzu funkcijasDSUM, DCOUNT, DMIN, DMAX, DAVERAGE;
 • uzmeklēšanas funkciju grupaVLOOKUP, LOOKUP, XLOOKUP.

Datu validācija:

 • Validācijas Data Validationjēdziens un datu ievades ierobežojumu nepieciešamība;
 • Validācijas veidi, lietojums un pielāgojums.

Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība:

 • darblapas atsevišķu šūnu aizsardzība;
 • formulu paslēpšana;
 • darbgrāmatas struktūras aizsardzība;
 • Excel faila aizsardzība.

Darbs ar veidni – izstrāde, saglabāšana, rediģēšana, lietošana.

Kopsavilkuma atskaites veidošana vienas vai vairāku darbgrāmatu ietvaros:

 • datu sasaiste starp darblapām un darbgrāmatām, izmantojot formulas un īpašās ielīmēšanas (Paste Special) iespējas;
 • datu konsolidēšana (Consolidate)pa pozīcijām;
 • datu konsolidēšana (Consolidate)pa kategorijām;
 • konsolidēto datu sasaiste ar datu avotu.

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

96.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G3524: [P-I-15] Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
22.01.2024 09:30 - 12:45 DZC DZC Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības
23.01.2024 09:30 - 12:45 DZC DZC Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības

DZC DZC

SIA „Datorzinību centrs” apmācību jomā darbojas kopš 1996.gada, piedāvājot klātienes un tiešsaistes mācības grupās un individuāli, kā arī e-apmācības risinājumus un elektronisko mācību materiālu izstrādi dažādām tālmācības sistēmām.  Kopumā 2018. - 2021. gadā klātienē un tiešsaistē apmācīti vairāk nekā 10 000 mācību dalībnieku.

Jebkura mācību kursa mērķis, ko realizē SIA „Datorzinību centrs”, ir papildināt mācību dalībnieku profesionālās zināšanas, pilnveidot prasmes un veidot pozitīvu attieksmi.  

Mācību nodrošināšanai tiek piedāvātas gan standarta programmas, gan īpaši klienta vajadzībām izstrādātas un pielāgotas programmas.  

Mācības tiek organizētas apvienojot teorētisko zināšanu sniegšanu ar praktiskajiem darbiem un patstāvīgajiem uzdevumiem. Arī nodrošinot mācības tiešsaistē, dalībniekiem ir iespēja praktiski līdzdarboties un trenēties, kas neapšaubāmi veicina labāku prasmju apguvi un nodrošina kvalitatīvākus mācību rezultātus. 

Visus piedāvātos kursus nodrošina augsti kvalificēti pasniedzēji ar ilggadēju darba pieredzi un kvalifikāciju, kas tiek regulāri vērtēta un pilnveidota.

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu