VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Informācijas aprite un tehnoloģijas

Mācību kursa mērķis

Demonstrēt un praktisku piemēru veidā iepazīstināt kursa dalībniekus ar PowerPoint 2010 iespējām efektīvas lietišķās prezentācijas izveidei.

Mērķauditorija

Darbinieki, kuriem ikdienas darbā jāprezentē skaitliski dati, tabulas un grafiki, lietišķa informācija.

Priekšnosacījumi

Nepieciešamais prasmju līmenis: vidējs.

Tēmas

 • Paraugdemonstrējumi par PowerPoint 2010 jaunām iespējām.
 • Prezentācijas struktūras organizēšana. Slaidu šabloni. Slaidu izkārtojumu. Izkārtojumu pielietošana, maiņa, atiestatīšana.
 • Objektu ievietošana un noformēšana: ilustrācijas, tekstlodziņi, tabulas, SmartArt grafika, formas, diagrammas, audio un video fragmenti.
 • Tabulu importēšana no Excel ar vai bez datu sasaistes ar oriģinālo avotu.
 • Objektu sasaistes veidošana prezentācijas ietvaros, darbības pogas.
 • Objektu sasaistes ar ārējo datu avotu, ar interneta vietnēm.
 • Microsoft Office iebūvēto un papildus dizainu tēmas izmantošana.
 • Objektu, grafikas un diagrammu animācijas pielietošana.
 • Slaidu pārejas efektu izmantošana.
 • Prezentācijas demonstrēšana slaidrādē, slaidrādes pielāgošana, slaidrādes vadība.
 • Prezentācijas izdrukas varianti, piezīmes un izdales materiālu varianti.
 • Prezentācijas saglabāšanas, sūtīšanas un saspiešanas iespējas.

Dalībnieku ieguvumi

Kursa dalībnieki ir iepazīstināti ar PowerPoint 2010 iespējām efektīvas lietišķās prezentācijas izveidei. 

Ilgums

8 akadēmiskās stundas

Cena

96.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Grupas

G2311: [P-I-22] PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt

Datums Laiks Pasniedzēji Adrese
07.02.2023 09:30 - 12:45 DZC DZC Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības
08.02.2023 09:30 - 12:45 DZC DZC Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050 , telpa Attālinātās mācības

DZC DZC

SIA „Datorzinību centrs” apmācību jomā darbojas kopš 1996.gada, piedāvājot klātienes un tiešsaistes mācības grupās un individuāli, kā arī e-apmācības risinājumus un elektronisko mācību materiālu izstrādi dažādām tālmācības sistēmām.  Kopumā 2018. - 2021. gadā klātienē un tiešsaistē apmācīti vairāk nekā 10 000 mācību dalībnieku.

Jebkura mācību kursa mērķis, ko realizē SIA „Datorzinību centrs”, ir papildināt mācību dalībnieku profesionālās zināšanas, pilnveidot prasmes un veidot pozitīvu attieksmi.  

Mācību nodrošināšanai tiek piedāvātas gan standarta programmas, gan īpaši klienta vajadzībām izstrādātas un pielāgotas programmas.  

Mācības tiek organizētas apvienojot teorētisko zināšanu sniegšanu ar praktiskajiem darbiem un patstāvīgajiem uzdevumiem. Arī nodrošinot mācības tiešsaistē, dalībniekiem ir iespēja praktiski līdzdarboties un trenēties, kas neapšaubāmi veicina labāku prasmju apguvi un nodrošina kvalitatīvākus mācību rezultātus. 

Visus piedāvātos kursus nodrošina augsti kvalificēti pasniedzēji ar ilggadēju darba pieredzi un kvalifikāciju, kas tiek regulāri vērtēta un pilnveidota.

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu