VAS Mācību pārvaldības sistēma

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.
Sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde
Atgriezties uz katalogu

Mācību kursa programma:

Pamatdarbība

Mācību kursa modulis:

Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi

Mācību kursa mērķis

Izglītot/ apmācīt sociālo pakalpojumu sniedzējus, kā sastādīt klienta individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās rehabilitācijas plānu.

Mērķauditorija

Sociālo pakalpojumu sniedzēji  (sociālās rehabilitācijas iestādes - pansionāti, bērnu nami, grupu mājas u.c.). Iestādes vadītāji, sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, aprūpētājas.

Priekšnosacījumi

Maksas mācības. Mācību maksa redzama sadaļā Laiks, ilgums, cena.

Valsts pārvaldes iestādēm mācību maksai netiek piemērots PVN, savukārt pakalpojumu saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes, papildus PVN 21%.

Tēmas

  1. Ieskats starptautiskajos un Latvijas normatīvajos aktos
  2. Sociālās rehabilitācijas plānu izstrādāšana un padziļināta analīze
  3. Ieskats dažādu sociālās rehabilitācijas plānos (piemēri)
  4. Praktiskas rekomendācijas, kā sastādīt klienta individuālajām vajadzībām atbilstošu rehabilitācijas plānu

Dalībnieku ieguvumi

Padziļināta izpratne par sociālās rehabilitācijas plāniem. Atbilstoši MK prasībām sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns.

Ilgums

4 akadēmiskās stundas

Cena

46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

Veronika Sproģe-Saksone

Darba pieredze

Darba pieredze:

Rīgas Sociālais dienests – sociālā darbiniece (rehabilitācijas plānu sastādīšana).

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – sociālā darbiniece (sniegtas rekomendācijas LR izglītības iestādēm, bāriņtiesām, sociāliem dienestiem, kā vadīt sociālo gadījumu).

Tiesībsarga birojs – konsultants sociālajos jautājumos (sniegtas rekomendācijas iestādēm, kā veikt cilvēktiesībām atbilstošu sociālo rehabilitāciju un sastādīt sociālās rehabilitācijas plānus).

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

2020.g. Tiesībsarga biroja rīkotās apmācības pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes (bērnu nama) darbiniekiem.

2020.g. Tiesībsarga biroja rīkotās Valsts sociālās aprūpes centru darbinieku apmācības par rehabilitācijas plāniem.

Izglītība

Maģistra grāds “Sociālais darbs”.

Maģistra grāds “Tiesību zinātne”

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
Tālrunis: (+371) 67229770
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Atsauksmes

Šobrīd vēl nav iesniegtas nevienas atsauksmes par mācību pasākumu